Du har prøvd å lese innhold på gml.arkitektum.no.

Av sikkerhetsgrunner er det satt restriksjoner på tilgangen til disse filene.

Filer som kan nås:

 

Eksempeldatasett 3D GML

http://gml.arkitektum.no/eksempeldatasett/

NorskInfraGML-dokumentasjon

http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/NorskInfraGML/NorskInfraGML_20190306/

 

SOSI_Vegkropp

Modelldokumentasjon for standardseringsarbeidet med SOSI Vegkropp

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp

Resultat-modeller fra BA-nettverks-prosjekt 2017

http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/BA_nettv_2017_resultater.htm

 

Ta kontakt med Erling Onstein (erling@arkitektum.no) dersom du ønsker tilgang til andre filer du mener har vært tilgjengelig her før.

 

-----Lagt inn 2019-12-14------