UML-modeller utviklet i prosjekt BA-nettverket 2017

NB! En del av resultatene er ikke ferdigstilt

 

Forklaring

BaneInfra (2018-12-28)

·         HTML-vising

Tidlig prototype på Bane i LandInfra/ InfraN

Lysmast (2018-01-27)

·         HTML-dokumentasjon

·         GML-skjema SchemaLocation: http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/Lysmast_2018-01-27/sosilysmast_20180127.xsd

 

·         EAP-prosjekt (841-SOSI-umlmodell_kopi_20180125.eap)

·         Dokumentasjon (UML_dokumentasjon_20180127.docx)

 

Tidligere versjoner:

·         Versjon 2018-01-21 (HTML)

·         Versjon Hamar_2018-01-11

·         Versjon Hamar_2018_01-15 (HTML)

Modellering av lysmast, basert på innspill fra BaneNor, og fagområdestandarden SOSI Ledning

Verneverdige trær  (2018-10-18)

·         HTML-dokumentasjon

·         GML-skjema SchemaLocation: http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/verneverdigetraer/1.0/verneverdigetraer.xsd

 

·         EAP-fil (verneverdigetraer.eap)

·         Eksempeldatasett (verneverdigetraer_a.gml)

·         Dokumentasjon (verneverdigetraer_v1.docx)

 

 

Daisi Landskapsarkitektur  (2018-10-18)

·         HTML-dokumentasjon

·         GML-skjema SchemaLocation:
http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/daisi-landskapsarkitektur/1.0/daisi-landskapsarkitektur.xsd

 

·         EAP-fil (daisi-landskapsarkitektur.eap)

·         Eksempeldatasett (daisi-landskapsarkitektur.gml)

·         Dokumentasjon (daisi-landskapsarkitektur.docx)

 

Prosjektmodell (2017-11-17)

·         HTML-dokumentasjon

Modell for prosjekt-referanse.

 

Er tenkt brukt der leveranser er en del av et prosjekt, og prosjektet har ei web-side med informasjon om prosjektet.

 

2019-12-14 Erling Onstein