Norsk InfraGML-dokumentasjon, versjon 2019-0306

(siste versjonen i BA-nettv 2017-prosjektet)

 

 

Adresse

EAP-fil

 

http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/NorskInfraGML/NorskInfraGML_20190306/InfraGML_fornorsking_20190306.eap

XSD-skjema

 

 

NorskInfraGML_80.xsd

 

http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/NorskInfraGML/NorskInfraGML_20190306/NorskInfraGML_80.xsd

 

AlignmentN_80.xsd

 

http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/NorskInfraGML/NorskInfraGML_20190306/AlignmentN_80.xsd

 

 

CoreN_80.xsd

 

http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/NorskInfraGML/NorskInfraGML_20190306/CoreN_80.xsd

 

 

RoadN_80.xsd

 

http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/NorskInfraGML/NorskInfraGML_20190306/RoadN_80.xsd

 

 

HTML-dokumentasjon

http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/NorskInfraGML/NorskInfraGML_20190306/HTML-dokumentasjon/index.htm

Eksempeldata

 

AM_Veg_80.gml

http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/NorskInfraGML/NorskInfraGML_20190306/Eksempeldata/AM_Veg_80.gml

NorskInfraGML_Alignment3_80.gml

http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/NorskInfraGML/NorskInfraGML_20190306/Eksempeldata/NorskInfraGML_Alignment3_80.gml

NorskInfraGML_part3_alignment_example_80.gml

NorskInfraGML_InfraGML_part3_alignment_example_80.gml

http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/NorskInfraGML/NorskInfraGML_20190306/Eksempeldata/NorskInfraGML_InfraGML_part3_alignment_example_80.gml

NorskInfraGML_InfraGML_part4_Road_example_80.gml

http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/NorskInfraGML/NorskInfraGML_20190306/Eksempeldata/NorskInfraGML_InfraGML_part4_Road_example_80.gml

NorskInfraGML_Infra_GML_part4_Veg_eksempel_a_80.gml

http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/NorskInfraGML/NorskInfraGML_20190306/Eksempeldata/NorskInfraGML_InfraGML_part4_Veg_eksempel_a_80.gml

NorskInfraGML_InfraGML_Veg_FeatureColl_eksempel_a_80.gml

http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/NorskInfraGML/NorskInfraGML_20190306/Eksempeldata/NorskInfraGML_InfraGML_Veg_FeatureColl_eksempel_a_80.gml

NorskInfraGML_Senterlinje_a_80.gml

http://gml.arkitektum.no/BA_nettv_2017/NorskInfraGML/NorskInfraGML_20190306/Eksempeldata/NorskInfraGML_Senterlinje_a_80.gml

 

Erling Onstein, 2019-09-25 21:06