Standardiseringsprosjektet SOSI Vegkropp (BA-Nettverket)

Dette arbeidet omfatter en del av arbeidet med Fagmodell Veg.

 

Adresse

Gjeldende versjon

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20200622_0.8/index_20200622.htm

 

Denne versjonen antas å være egnet til å test-utveksle datasett basert på dokumentert XSD-oppsett.

 

Eldre versjoner

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20200522/index_20200522.htm

(Ikke anbefalt brukt)

Eldre versjoner (kun HTML)

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20191126/

 

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20191031/

 

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20191014/

 

SVV VU053-prosjektet (Statens Vegvesen)

I VU53-prosjektet i Statens vegvesen har Thor Sigurd Thorsen laga nyttige oversikter. Utvalgte lenker fra det arbeidet er:

-          Prosess og produktdefinisjoner

-          Klassifisering av dokumentasjonstyper (versjon oppdatert med BaneNor-fagmodeller)

SOSI Fagmodell Veg

Dette er en påbegynt UML-modell for å lage en full modell som støtter hele VU053-prosjektet. Gjeldende versjon er et «øyeblikksbilde» av modellerings-situasjonen når den er lagt ut, og ikke noe avsluttet versjon.

Legg merke til at UML-modellen for SOSI Vegkropp (se over) inngår som del av SOSI Fagmodell Veg.

 

Adresse

Beste versjon til nå (2020-06-22)

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Fagmodell_Veg_20200622/

 

Eldre versjoner

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Fagmodell_Veg_20200424/

 

Dokumentasjon som tekst

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Fagmodell_Veg_20200424/FagmodellVeg_dokumentasjon.pdf

Arbeid 2020-02-03

(må sees sammen med 27.01.-arbeidet for å få fullt bilde)

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Fagmodell_Veg_20200203-arbeid/

Første versjon

(kun påbegynt)

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Fagmodell_Veg_20200127/

 

InfraN Jernbane modell (BaneNor)

BaneNor (Sten Inge Tunli) har laga en jernbanetilpassning av InfraN vegmodell

 

 

Adresse

Første versjon

2020-04-24

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/InfraN_Jernbane_20200424

 

Erling Onstein, 2020-06-22