SOSI_Vegkropp-dokumentasjon, versjon 2019-11-26

 

Original-UML-modell finnes i SOSI Modellregister på SOSI Produktspesifikasjoner/BA_nettverk/SOSI_Vegkropp

 

 

Adresse

EAP-fil

 

 http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20191126/SOSI_Vegkropp.eap

XSD-skjema

 

 

NorskInfraGML_80.xsd

 

 http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20191126/NorskInfraGML_90.xsd

AlignmentN_80.xsd

 

 http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20191126/AlignmentN_90.xsd

CoreN_80.xsd

 

 http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20191126/CoreN_90.xsd

RoadN_80.xsd

 

 http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20191126/RoadN_90.xsd

HTML-dokumentasjon

 http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20191126/HTML-dokumentasjon/index.htm

Eksempeldata

 

AM_Veg_90.gml

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20191126/Eksempeldata/AM_Veg_90.gml

NorskInfraGML_Alignment3_90.gml

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20191126/Eksempeldata/NorskInfraGML_Alignment3_90.gml

NorskInfraGML_InfraGML_part3_alignment_example_90.gml

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20191126/Eksempeldata/NorskInfraGML_InfraGML_part3_alignment_example_90.gml

NorskInfraGML_InfraGML_part4_Road_example_90.gml

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20191126/Eksempeldata/NorskInfraGML_InfraGML_part4_Road_example_90.gml

NorskInfraGML_Infra_GML_part4_Veg_eksempel_a_90.gml

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20191126/Eksempeldata/NorskInfraGML_InfraGML_part4_Veg_eksempel_a_90.gml

NorskInfraGML_InfraGML_Veg_FeatureColl_eksempel_a_90.gml

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20191126/Eksempeldata/NorskInfraGML_InfraGML_Veg_FeatureColl_eksempel_a_90.gml

NorskInfraGML_Senterlinje_a_90.gml

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20191126/Eksempeldata/NorskInfraGML_Senterlinje_a_90.gml

 

Erling Onstein, 2019-11-26