SOSI standardiseringsprosjekt

SOSI Vegkropp versjon 2020-06-22  0.8 (oppdatert 2020-09-22 / 0.81)

 

 

Adresse

EAP-fil

 

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20200622_0.8/Leveranse_SOSI_Vegkropp.eap

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20200922_0.81/Leveranse_SOSI_Vegkropp.eap

2020-09-22:

XSD-versjon 0.81

(Den anbefalte å teste)

Navnerom: xmlns:infraN="http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Vegkropp/0.81"

 

Tre endringer i forhold til 0.8, alle tre så små at ny html-visning ikke ansees nødvendig:

- (endret) RoadElementN arver nå samme attributter som RoadElement, ved at begge er subtyper av AbstractFeature

- (endret) på klassen Vegelement er fraProfil og tilProfil gjort frivillig

- (retta feil) kodeliste Vegdesign_Veg_Tilleggselement er nå håndtert likt med de andre kodelistene i VegdesignElementType

 

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/Schema/Vegkropp/0.81/SOSIVegkropp.xsd

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/Schema/Vegkropp/0.81/InfraGML_AlignmentN.xsd

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/Schema/Vegkropp/0.81/InfraGML_CoreN.xsd

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/Schema/Vegkropp/0.81/InfraGML_RoadN.xsd

 

XSD-versjon 0.8

(utgått)

SOSI_Vegkropp.xsd

InfraGML_AlignmentN.xsd

InfraGML_CoreN.xsd

InfraGML_RoadN.xsd

Navnerom: xmlns:infraN="http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Vegkropp/0.8"

 

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/Schema/Vegkropp/0.8/SOSIVegkropp.xsd

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/Schema/Vegkropp/0.8/InfraGML_AlignmentN.xsd

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/Schema/Vegkropp/0.8/InfraGML_CoreN.xsd

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/Schema/Vegkropp/0.8/InfraGML_RoadN.xsd

 

HTML-dokumentasjon

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20200622_0.8/HTML-dokumentasjon/index.htm

 

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20200522/HTML-dokumentasjon/InfraGML_Illustrasjon/index.htm  (NB! Ikke forandret)

 

Eksempeldata

 

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20200622_0.8/Eksempeldata/NorskInfraGML_Alignment3_20200622.gml

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20200622_0.8/Eksempeldata/NorskInfraGML_InfraGML_part3_alignment_example_20200622.gml

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20200622_0.8/Eksempeldata/NorskInfraGML_InfraGML_part4_Road_example_20200622.gml

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20200622_0.8/Eksempeldata/AM_Veg_20200622.gml

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20200622_0.8/Eksempeldata/NorskInfraGML_Senterlinje_a_20200622.gml

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20200622_0.8/Eksempeldata/NorskInfraGML_InfraGML_part4_Veg_eksempel_a_20200622.gml

http://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_20200622_0.8/Eksempeldata/NorskInfraGML_InfraGML_Veg_FeatureColl_eksempel_a_20200622.gml

 

Erling Onstein, 2020-06-22/2020-11-17