Standardiseringsprosjektet SOSI Vegkropp

 

Produkt Vegkropp_prosjektert, versjon 1.0

 

Etter gjennomgang av hørings-innspill (20211012/Arkitektum-utgave)

 

(NB! Midlertidig plassering, til alt det formelle er på plass. Da vil den ligge på vanlig plass i geonorge)

Produktspesifikasjons-dokument (PDF):

https://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_Prosjektert_20211012/Produktspesifikasjon_Vegkropp_Prosjektert_2021-10-13.pdf

 

(også som word-fil)

https://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_Prosjektert_20211012/Produktspesifikasjon_Vegkropp_Prosjektert_2021-10-13_utenKomm.docx

 

 

HTML:

Hovedmodellen: https://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_Prosjektert_20211012/HTML/Vegkropp_prosjektert/index.htm

 

Felles-delen med de to andre Vegkropp-produktene:

https://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_Prosjektert_20211012/HTML/Vegkropp_Felles/index.htm

 

XSD-fil:

https://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_Prosjektert_20211012/XSD/Vegkropp_Prosjektert.xsd

 

Eksempelfil:

https://gml.arkitektum.no/SOSI_Vegkropp/SOSI_Vegkropp_Prosjektert_20211012/Eksempeldata/Focus-SOSI_Vegkropp_10000_1.0.gml

 

 

 

 

Erling Onstein, 2021-10-14