Eksempeldatasett 3D GML

 

 

Adresse

Rapporter

 

Eksempeldatasett 3D GML_prosjektrapport_20150311.pdf

http://gml.arkitektum.no/eksempeldatasett/Eksempeldatasett 3D GML_prosjektrapport_20150311.pdf

Notat_3d-utfordringer_EO_20141114.pdf

http://gml.arkitektum.no/eksempeldatasett/Notat_3d-utfordringer_EO_20141114.pdf

Eksempeldatasett

 

Ramsmokvartalet_bakken_b.gml

http://gml.arkitektum.no/eksempeldatasett/Ramsmokvartalet_bakken_b.gml

Ramsmokvartalet_mulighetsrom_a.gml

http://gml.arkitektum.no/eksempeldatasett/Ramsmokvartalet_mulighetsrom_a.gml

Ramsmokvartalet_terreng_a.gml

http://gml.arkitektum.no/eksempeldatasett/Ramsmokvartalet_terreng_a.gml

Ramsmokvartalet_underBakken_b.gml

http://gml.arkitektum.no/eksempeldatasett/Ramsmokvartalet_underBakken_b.gml

VA_Ramsmokvartalet_a.gml

http://gml.arkitektum.no/eksempeldatasett/VA_Ramsmokvartalet_a.gml

Skjema (XSD) fil for alle eksempel-filene

 

Plan_1_0.xsd

http://gml.arkitektum.no/skjema/Eksempel_1/Plan/Plan_1_0.xsd

 

Erling Onstein, 2019-10-11 21:21